วิธีเลือกฟิล์มตามความต้องการใช้งาน

– ถ้าพื้นที่ ที่ต้องการลดความร้อนได้สูงๆ โดยไม่กังวลเรื่องการสะท้อนแสงภายนอก ให้เลือกฟิล์มที่เคลือบโลหะผสม และมีค่าการสะท้อนแสงสูงมากก็จะยิ่งดี (ดูที่ (%) ค่าสะท้อนแสงด้านนอก

– ถ้าพื้นที่ ที่ต้องการลดความร้อนได้ดีๆ แต่ไม่อยากให้มีค่าการสะท้อนแสงมากให้เลือกฟิล์มเคลือบโลหะผสมแบบสะท้อนแสงต่ำ (ดูที่ (%) ค่าการสะท้อนแสงด้านนอก)

– ถ้าพื้นที่ ที่ต้องการฟิล์มลคดวามร้อนแต่ไม่ต้องการให้มีการสะท้อนแสงด้านนอก เนื่องจากอาจไปรบกวนผู้อื่นหรืออาคารตรงกันข้าม ฯลฯ ให้เลือกพิจารณาเลือกกลุ่มฟิล์มที่ไม่เงา หรือกลุ่มฟิล์มนาโนเทคโนโลยี

– ถ้าพื้นที่ ที่ต้องการโชว์สิ่งของภายใน หรือต้องการติดฟิล์ม แต่ไม่ต้องการให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไปมากหรือเป็นโชว์รูมโชว์สินค้า หรือกระจกมีความทึบแสงสูงอยู่แล้ว ต้องการจะติดฟิล์มใสๆ เพื่อลดความร้อนให้พิจารณาในกลุ่มฟิล์มใสลดความร้อน

– ถ้าต้องการเพิ่มความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการแตกของกระจก หรือพื้นที่ที่จะต้องติดตั้งฟิล์มเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อขอ ISO โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาคารและยา โดยไม่ต้องการคุณสมบัติในด้านการลดความร้อนให้เลือกฟิล์มนิรภัยแบบใส หรือถ้าต้องการคุณสมบัติในการลดความร้อนด้วย ให้เลือกฟิล์มนิรภัยชนิดเคลือบสารในการลดความร้อน

– ถ้าต้องการตกแต่ง แบ่ง หรือกั้นพื้นที่ภายใน หรือบดบังการมองเห็น สามารถเลือกการใช้งานในกลุ่มฟิล์มตกแต่งภายใน