ฟิล์มประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 มีคุณสมบัติสำคัญในการช่วยให้อาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ?

 ในสภาวะโลกที่ร้อนขึ้น ปัจจุบันมีการคิดค้นนวัตกรรมด้านวัสดุ และสิ่งของต่าง ๆ ที่ช่วยลดปัญหาโลกที่ร้อนขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับฟิล์มกรองแสงที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัย ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในตัวอาคาร และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยในปัจจุบันมีฟิล์มลดความร้อนและฟิล์มกรองแสงจาก Smart Tec และ Sun Gard ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 หลากหลายรุ่น โดยมีคุณลักษณะการใช้งาน และคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันให้เลือกใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และเหมาะสมกับอาคารแต่ละประเภทในสภาวะโลกที่ร้อนขึ้น