ฟิล์มกันร้อนสำหรับอาคาร ที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร ?

 

การเลือกฟิล์มกันร้อนสำหรับอาคาร ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเมื่อเลือกไปแล้ว ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไป วันนี้จะพาไปดูกันว่า ฟิล์มกันร้อนที่ดีดูจากอะไรบ้าง ??

 1. ฟิล์มกันร้อนที่ดี ก็ต้องกันร้อนได้จริง
  เรื่องนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของฟิล์มกันร้อน และต้องกันความร้อนได้จริงๆ เพราะรังสี UV เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น และเมื่อต้องสัมผัสมากๆ ก็จะทำให้เกิดอันตรายกับผิวหนังเราได้ในระยะยาว ซึ่งการจะเลือกฟิล์มกันร้อนที่กันร้อนได้จริง บางทีจะต้องดูจากปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน อย่างเช่น
  – ค่าการสะท้อนแสง
  – ค่าการสะท้อนความร้อน
  – ค่าการส่องผ่านของแสง
  – ค่าการส่องผ่านความร้อน
  – ค่าการดูดกลืนพลังงานความร้อน
  – ค่าการแผ่รังสีความร้อนด้านนอก

 

 1. ฟิล์มกันร้อนที่ดี ต้องประหยัดพลังงานได้
  ติดฟิล์มกันร้อนทั้งที ถ้าแค่กันแสงแดดเฉยๆ แต่ไม่ช่วยเรื่องกันรังสีความร้อนที่จะเข้ามาในอาคารเลย ก็คงไม่ต่างจากการติดฟิล์มไปโดยเปล่าประโยชน์ หากเราเลือกฟิล์มกันร้อนที่ช่วยกันความร้อนเข้ามาภายในอาคารได้จริง จะส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ด้วย เพราะเมื่ออากาศภายในร้อนน้อยลง จากการกรองแสงและความร้อนของฟิล์ม จะช่วยลดการเปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วยประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงานภายในอาคารตัวเองและสิ่งแวดล้อม

 

 1. ฟิล์มกันร้อนที่ดี ต้องช่วย Support เรื่องความปลอดภัย
  การติดฟิล์มกันความร้อนภายในอาคาร เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้งานนั้นก็สำคัญ โดยปกติของกระจก เมื่อเกิดการกระแทก ไม่ว่าจะเป็นจากอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม กระจกจะแตกแบบกระจาย และเกิดความแหลมคมที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น ดังนั้น ฟิล์มกันร้อน หรือฟิล์มนิรภัยต่างๆ จึงมึขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเสียหายจากส่วนนี้ เพราะเมื่อติดฟิล์ม กระจกจะไม่แตกกระจายเมื่อถูกกระแทก แต่จะเกาะกับตัวฟิล์ม เป็นการช่วย Support เรื่องความปลอดภัยอีกขั้น

 

 1. ฟิล์มกันร้อนที่ดี ต้องปกป้องผู้อยู่อาศัย และของใช้ต่างๆ
  อ่านแล้วอาจจะสงสัย ว่าฟิล์มกันร้อนจะไปปกป้องใครได้ แต่จริงๆ แล้วทำได้ เพราะฟิล์มกันร้อนที่ดี จะช่วยป้องกันความอันตรายของรังสี UV ได้จริง เพราะรังสี UV เป็นตัวการอย่างดีในการทำร้ายสุขภาพของผู้อยู่อาศัย และข้าวของเครื่องใช้
  “ในแง่ของสุขภาพผู้อยู่อาศัย” รังสี UV เป็นตัวการทำร้ายสายตาและผิว จะสังเกตได้ เวลาที่เราอยู่ท่ามกลางแสงแดดนานๆ เราจะรู้สึกเมื่อยล้ารอบๆ ดวงตา แสบตาและแสบผิว
  “ในแง่ของเฟอร์นิเจอร์และของใช้” รังสี UV ทำให้สีและคุณภาพของวัสดุมีประสิทธิภาพลดลง เช่น สีซีด แห้งกรอบ ดังนั้น ฟิล์มกันร้อนสำหรับอาคารที่ดี จึงต้องช่วยปกป้องและกรองแสง ไม่ให้เข้ามาทำร้ายทุกสิ่งที่อยู่ภายในอาคารได้

 

 1. ฟิล์มกันร้อนที่ดี ต้องช่วยเพิ่มความสวยงามให้อาคาร
  เรื่องความสวยงามและภาพลักษณ์ที่ดี ก็ถือเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อลงทุนออกแบบหรือสร้างอาคารไปแล้ว ก็คงอยากให้ออกมาสวยงามดูดีทุกกระเบียดนิ้ว ฟิล์มกันร้อนที่ดี นอกจากคุณสมบัติที่ดีต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว จึงต้องช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้อาคารหรืองานสถาปัตยกรรมต่างๆ ดูสวย ดูดี น่ามอง และเข้ากันกับดีไซน์และ Concept ของอาคารด้วย