ฟิล์มนิรภัย

จากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฟิล์มนิรภัย มีเนื้อฟิล์มที่มีความเหนียวและกาวที่ยึดติดกระจกชนิดพิเศษ จึงทำให้มีคุณประโยชน์ในการลดความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนที่คุณรัก

ประโยชน์ฟิล์มนิรภัย

ในอาคารสูงฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ในอาคาร, ที่พักอาศัย เศษกระจกอาจทำอันตรายกับคนที่คุณรักได้ ฟิล์มนิรภัยจะช่วยลดอันตราการแตกของกระจก

ในอาคารสูงฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

ในอาคาร, ที่พักอาศัย เศษกระจกอาจทำอันตรายกับคนที่คุณรักได้ ฟิล์มนิรภัยจะช่วยลดอันตราการแตกของกระจก

ในฟิล์มนิรภัยบางรุ่นมีการเคลือบสารต่างๆ ที่ช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดอยู่ด้วย

ฟิล์มนิรภัยบางรุ่นสามารถติดตั้งแทนเหล็กดัด  เพื่อป้องกันการโจรกรรมและเพื่อความสวยงามได้ (ความหนาที่แนะนำตั้งแต่ 8 Mil ขึ้นไป)

ฟิล์มนิรภัย ลดรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ต้อกระจกและชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์

ฟิล์มนิรภัยในระดับที่มีความหนาของเนื้อฟิล์มมากๆ จะสามารถใช้ป้องกันภัยจากกระสุนปืนหรือระเบิด

ภาพเปรียบเทียบ

ไม่ติดฟิล์มนิรภัย

ติดฟิล์มนิรภัย

  •  
  •  
  •  
  •